FANDOM


Wzmocnione butyWzmocnione buty
Typ

Buty

Właściwości

Pancerz: 4
Cios krytyczny +1%
Wymagany poziom: 5

Łup z

Zakup u

Handlarz Erestor (Wioska Łowców) – 87 złota
Handlarz Gunari (Cygańska Wioska) – 104 złota
Sklepikarka Fania Skilark (Szamańska Osada) – 109 złota
Handlarz Merlung (Obóz Wojaków) – 114 złota
Umbar (Torneg) – 131 złota
Handlarz Gorn (Święty Zagajnik) – 137 złota

Odnawia się

Wartość

87