FANDOM


Pierścień zdrowiaPierścień zdrowia
Typ

Pierścienie

Właściwości

Życie +49
Wymagany poziom: 5

Łup z

Zakup u

Handlarz Erestor (Wioska Łowców) – 83 złota
Handlarz Gunari (Cygańska Wioska) – 100 złota
Sklepikarka Fania Skilark (Szamańska Osada) – 104 złota
Handlarz Merlung (Obóz Wojaków) – 109 złota
Kapłanka Editis (Torneg) – 125 złota
Handlarz Gorn (Święty Zagajnik) – 131 złota

Odnawia się

Wartość

83